Gdzie ci mięszczyźni?Szkoda ,że identyfikacja utrudniona ,cza bedzie roz
bierać ;D